przestawka po relayu

image_pdfimage_print

1♥ – 2♣ (R)
??


 • 3♦ = 6+ kierów
 • 3♥ = 5-5 kiery i kara (przestawka)

1♠ – 2♣ (R)
??


 • 3♦ = 5-5 piki i kiery
 • 3♥ = 6+ pików
 • 3♠ = 5-5 piki kara (przestawka)

komentarz:

 • po przestawce 4♦ uzgadnia szlemikowo kara, cb kolor starszy
 • po  transferze na 6+ :
  • uzgodnienie waiting,bez-nadwyżkowy, dalej cb to krótkość 3BA bez krótkości (3♠ i 3BA zamienione)
  • cb uzgadnia nadwyżkowo i szlemikowo
  • 3BA proponuje grę 3BA i daje partnerowi wybór
 • 5-5 starsze uzgadniamy kolor, a partner pokazuje krótkość

Silne ręce 18-19 po otwarciu 1 karo

image_pdfimage_print

1♦-1♥/♠
?

Jak licytować z kartą 18-19 fitem i ręką równą? Po 1♣ mamy relay smokwrotkę, tutaj musimy wybrać między dwoma odzywkami:

 • 2BA gdy ręka bezatutowa i dopuszczamy możliwość gry 2BA > dalej nie ma 6BA (z tą karta 5BA)
 • 3♠/BA jako 17-19 ręka z krótkością lub 18-19 bez krótkości, nie koniecznie 5 kar i odpowiedź w kolor partnera, to taka ręka

Licytacja po trzecioręcznym 1 trefl

image_pdfimage_print

pas – 1♣
1♥  – ??

 • 1♠ = forsuje na okrążenie
 • 1BA = 11-13 > dalej wszystko naturalnie do pasa
 • 2♣ = 14+ F1 > dalej 2♦ = słabość, ostrzegawcze, inne góra GF
 • 2♦ = naturalne GF, kara
 • 2♥ = automatyczne podniesienie z każdym 11
 • 2♠ = 5+ pików
 • 2BA = 17-19 lub 22+ > dalej transfery *, a 4♣/♦ autospilnter  (karta z którą nie otwieramy Multi = 3 piki)
 • 3♣ = szlemikowa karta na treflach GF
 • 3♦ = GF fit kier > dalej 3♥ = waiting, 3♠/4♣/♦ = krótkość, 3BA 4333, 4♥=wyraźne minimum
 • 3♥ = inwit
 • 3♠/4♣/♦ = splinter

* po transferze na kiery przyjęcie fit kier, 3BA=brak fitu > dalej 4♦ ponowny transfer

po odpowiedzi 1♠, rebid 3♥ = fit pik i GF

pas – 1♣
1BA  – ??

 • 2♣ = nie forsuje
 • 2♦ = 5+ GF
 • 2♥ = 5+GF
 • 2BA = inwit 5+ trefli
 • 3♣ = GF trefle
 • 3♦/♥/♠ = 4441 z krótkością licytowaną

pas – 1♣
1♦  – ??

 • 1♥/♠ = naturalne, po tej licytacji z karta minimalną pas automatyczny
 • 1BA = 17-19
 • 2♣ = ACOL
 • 2♦= silne NF
 • 2♥/♠ = 5+ podacol
 • 2BA = 22-23
 • 3♣ = 6+ NF
 • 3♥/♠= 9 lew w ręku

Acol Holenderski

image_pdfimage_print

Tutaj opis ogólny

A tutaj zmiany po odpowiedzi 2BA:

  • 3♣ = karta bez krótkości i bez bardzo dobrego koloru
  • 3♦ = krótkość trefl
  • 3♥/♠ = krótkość
  • 3BA = dobry kolor, brak krótkości
  • 4BA = mam Acola > dalej 4♣ = Baron, 4♦/♥ transfery

dodatkowo 2♥/♠/3♣  F1, potem możliwy pas na 3♦ gdy licytacja wskazywała tylko kolor do wistu .

Godzilla SMOKA (Gazzilli)

image_pdfimage_print

pas  – 1♠
1BA – ?

To sekwencja, gdzie bez gazzilli mielibyśmy problem w ręką 5 pików 4 kiery i 15-17 (rebid 3♥, to 5-5).

 • 2 ♠ = a/ 15-17, b/ słabe z treflami  > dalej 2♦  = góra| 2♥ = 4 kiery słabe | 2♠ = słabe | 2BA = 5-5 młodsze słabe
 • 2♦ = słabe
 • 2♥ = słabe
 • 2♠=bardzo słabe
 • 2BA = inwit, dobry kolor pikowy
 • 3♠ = bardzo silny inwit
 • 3♥ = 5-5 miltonaż

TURBO

image_pdfimage_print

Turbo, to konwencja pokazująca ilość asów (z pięciu wartości).

 • nieparzysta ilość asów = cue-bid
 • parzysta ilość asów = 4BA/5BA

My gramy tak. Gdy przekroczone jest 4BA i nie było pytania o asy (wtedy 5BA TURBO). Po otwarciu 2♣ słaba ręka nie pyta o asy (=turbo), gdy słabe ręce: po pasie, zrównoważony 11-14, negatywna odpowiedź po otwarciu w starszy (powtórzenie tego koloru).

Do dyskusji. Czy nie grać w licytacji dwustronnej (gdy przeciwnik interweniował kolorem)

OSW SMOKA

image_pdfimage_print

Po pytaniu o asy i damę atu (lub jego pominięciu) następne pytania to OSW.

Pierwsze pytanie, jest o najdłuższy kolor.

UWAGA z dwu najdłuższych – najniższy. Liczy się długość znana obu graczom. Przy nieznanych kolorach o najmłodszy.

Odpowiedzi:

 • I szczebel = brak
 • II szczebel = dama
 • III szczebel = król
 • IV szczebel = król z damą

następna wolna odzywka, to „last train”, czegoś jeszcze brakuje i wyraża zainteresowanie następnym (ale nie pominiętym) kolorem

POPIS – FIT

image_pdfimage_print

W systemie po 1♣ dysponujemy także releyem typu odwrotka i zadajemy go w sytuacjach, gdy lepiej zająć kolor do gry.  Niestety po 1♦ mamy mniej opcji i bywa, że musimy wybrać między ukryciem fitu w kolorze partnera i licytacją 1BA (potem możemy go ujawnić, ale musimy to robić jednoznacznie, na przykład licytacja z przeskokiem), a odzywką inwitującą na wysokości trzech.  Zaletą wybrania 1BA jest opcja niskiej gry w BA i łatwości wzięcia siedmiu lew.

1♦ – 1♥ (piki)
?

 • 3♥  = siłowy inwit do 4 pik, może być 4-4 tylko gdy 16-17 i dobra ręka do gry przez partnera *
 • 3♠ = taktyczne 5+ 4
 • 3NT = 17+ a/ z krótkością, b/ bez krótkości  **

* dalej 3NT pyta  >  4♣ = krótkość, 4♦ = 5422, 4♥ = krótkość, 4♠ = 4432

** dalej 4♣ pyta >  4♦ = krótkość trefl, 4♥ = krótkość, 4♠ = 4432  lub 5422

1♣ – 1♥ (piki)
?

 • 3♥  = siłowy inwit do 4 pik, może być 4-4 tylko gdy 16-17 i dobra ręka do gry przez partnera *
 • 3♠ = taktyczne 5+ 4
 • 3NT = 17+ a/ z krótkością, b/ bez krótkości  **

* dalej 3NT pyta  >  4♣ =, 5422 4♦ =krótkość, 4♥ = krótkość, 4♠ = 4432

** dalej 4♣ pyta >  4♦ = krótkość, 4♥ = krótkość, 4♠ = 5422

 

1♣ – 1♦ (kiery)
?

 • 3♦ = siłowy inwit do 4 pik, może być 4-4 tylko gdy 16-17 i dobra ręka do gry przez partnera *
 • 3♥ = taktyczne 5+ 4
 • 3♠ = 17+ a/ z krótkością, b/ bez krótkości  **

* dalej ♠ pyta  >  3NT = krótkość pik, 4♣ =, 5422 4♦ =krótkość, 4♥ = 4432

** dalej 3NT pyta >  4♣  = 5422, 4♦ = krótkość, 4♥ = 5422

1♦ – 1♠ (kiery)
?

 • 3♥  = inwit (nie ma miejsca na taktyczne), także 16-17 4432 (gdy to lepsza opcja niż 1BA)
 • 3♠ = 17+ a/ z krótkością, b/ bez krótkości *
 • 1/2NT = może zawierać fit kier, ale ręka BA > dalej w sposób jasny pokazujemy ten fit

* dalej 3NT pyta >  4♣  = krótkość, 4♦ = krótkość pik, 4♥ = 5422, 4432

szlemikx

image_pdfimage_print

Otwieramy w kolor starszy a tu nas blokują i to wysoko …, co dalej?

1♥ – 3♠ – ?
1♥ – 3♣ – ?
1♥ – 3♦ – ?

 • 4♣ = sztuczna zapowiedź uzgadniająca kolor otwarcia, pokrycie bilansowe na końcówkę
 • cue-bid, jeśli możliwe = krótkość

dalej algorytm:

 • 4♦ = mam cue-bid w kolorze bloku (sztuczne)
 • 4 ♥ = brak cue-bidu w kolorze bloku, brak nadwyżek
 • cue-bid przekraczający 4♥, nadwyżkowy, bez cue-bidu w kolorze bloku

A po 1♠?

1♠ – 3♣ – ?
1♠ – 3♦ – ?
1♠ – 3♥ – ?

 • 4♣ = sztuczna zapowiedź uzgadniająca kolor otwarcia, pokrycie bilansowe na końcówkę
 • cue-bid, jeśli możliwe = krótkość

dalej algorytm:

 • 4♦ = mam cue-bid w kolorze bloku (sztuczne)
 • 4♠ = brak cue-bidu w kolorze bloku, brak nadwyżek
 • cue-bid przekraczający 4♠, nadwyżkowy, bez cue-bidu w kolorze bloku
 • 4♥ = brak cue-bidu w kolorze bloku, ale chce mi się grać szlemika (last train)