Triki w negocjacjach

Faza otwarcia (debiut)

 • Bezinteresowny kelner – przedstawienie się jako bezinteresowny doradca, celem zdobycia zaufania
 • Gest ujmujący – nawiązanie kontaktu
 • Kopułka – okazanie pewności siebie
 • Mam wszystko co mi potrzeba – rozpoznania prawdziwej oferty
 • Odmowa negocjacji – okazanie siły
 • Ograniczone pełnomocnictwo – rozpoznanie możliwych ustępstw ze strony partnera
 • Okienko czasowe – testowanie siły partnera
 • Próbny balon – rozpoznanie możliwości ustępstw ze strony partnera
 • Stopa w drzwiach – od małej sprawy, ustępstwa, do przełamania lodów
 • Sztywna ręka – zdominowanie partnera
 • Śnięta ryba – sygnał uległości
 • Uprzedzające przyznanie się – rozładowanie negatywnych emocji
 • Wielkie zamówieni – rozpoznanie możliwych ustępstw
 • Wilk w owczej skórze (Colombo)– rozpoznanie partnera

Faza główna 

 • Aprecjacja porównawcza – zmiękczanie partnera
 • Argumentacja dwustronna – przekonanie partnera
 • Argumentacja jednostronna – j.w.
 • Argumentacja rozszerzająca – j.w.
 • Argumentacja zwężająca – j.w
 • Autoreklama – dowartościowanie partnera
 • Blef – poprawa własnej sytuacji
 • Casus – wskazanie precedensu
 • Chiński kalkulator – racjonalizacja propozycji cenowej
 • Epitetowanie – okazanie siły
 • Groźba – okazanie siły
 • Komplementowanie – dowartościowanie partnera
 • Kontroferta – poszukiwanie rozwiązania
 • Nadinterpretacja – wywarcie presji emocjonalnej
 • Nieistotne szczegóły – zmian wątku
 • Oczywistości – zmiana wątku
 • Odwracanie argumentacji – osłabienie pozycji partnera
 • Oferta czasowa – wywarcie presji
 • Ofiara losu – uwrażliwienie partnera
 • Ofiara okoliczności – uwrażliwienie partnera
 • Ograniczony budżet – niezależny od negocjatora górny limit
 • Optyk z M1 (z Brooklynu) – zwiększenie żądań jeśli nie napotyka się oporu
 • Ostrzeżenie – wywarcie presji
 • Pauza – zmiękczenie partnera
 • Podpucha – dowartościowanie partnera
 • Postawienie problemu – wciągnięcie partnera w rozwiązanie problemu
 • Powtórka – obniżenie poczucia pewności partnera
 • Przechwyt – obalenie argumentacji partnera
 • Przeciek – obniżenie pozycji partnera
 • Redukcja oceny – zablokowanie komplementu
 • Sie nie da – obiektywna niewykonalność żądań
 • Słodka idiotka – niemożność zrozumienia zagadnienia
 • Spotkajmy się w połowie drogi – uzyskanie ustępstw
 • Sprowadzenie do absurdu – ośmieszenie argumentacji partnera
 • Spychotechnika- zniechęcenie partnera do ponowienia żądań
 • Szczera Kasia – zablokowanie aprecjacji porównawczej
 • Sztywny nieobecny – niemożność czynienia ustępstw
 • Śmieszne pieniądze – relatywizacja parametru
 • Udany szok – gwałtowna reakcja emocjonalna na ofertę partnera
 • Ujawnienie alternatywy – wywarcie presji
 • Ukryte odwrócenie ról – uwrażliwienie partnera
 • Uporczywy monolog – dotarcie z komunikatem do partnera
 • Werbalizacja – uświadomienie partnerowi, że rozpoznaliśmy jego taktykę
 • Wielki odwrót Napoleona – umożliwienie partnerowi wyjścia z twarzą
 • Włóż jego buty – poznanie argumentacji partnera
 • Wypuszczenie pary – poprawa atmosfery
 • Zamglenie – neutralizacja poważnego argumentu
 • Zdarta płyta – miękkie przełamanie oporu
 • Zdechła ryba – uzyskanie ustępstw w innej dziedzinie
 • Złośliwy wtręt – demonstracja siły

 

Faza końcowa (końcówka)

 • Fakty dokonane – uzyskanie dodatkowych ustępstw po ostatecznych ustaleniach
 • Jeden strzał – uzyskanie jednego finałowego ustępstwa
 • Pusty portfel – zbicie już ustalonego parametru
 • Salami – uzyskiwanie ustępstw w małych porcjach
 • Wóz albo przewóz – wymuszenie ustępstw
 • Wycofanie oferty – demonstracja siły wobec manipulacji partnera
 • Zabójcze pytanie – wymuszenie ostatecznej deklaracji partnera

 

Dodaj komentarz