1

Spełnienie marzeń klubo-kawiarnia brydż + planszówki, Woźna 10 Poznań