W turniejach organizowanych i sędziowanych przeze mnie, czy jako osobę prywatną, czy Fundację Taurus obowiązują następujące przepisy:


• w turniejach obowiązują wszystkie przepisy PZBS
• dopuszcza się stosowanie wszystkich systemów licytacyjnych – warunkiem jest posiadanie karty konwencyjnej
• nie wymaga się (niemniej zaleca) stosowania kart konwencyjnych przy stosowania specjalnych ustaleń partnerów, jednakże przed grą muszą zostać one ujawnione
• w turniejach szczególną uwagę zwraca się na przestrzeganie zasad dyscyplinarnych i gry fair play, organizator zastrzega sobie prawo odmowy udziału zawodnika w turnieju
• okres reklamacyjny (przepis 79C1) skrócony jest do 10 minut po rozegraniu ostatniego rozdania
• w turniejach może obowiązywać wpisowe, naliczane są pkle, mogą być wręczone nagrody w firmie pieniężnej lub rzeczowej
• w turniejach mogą być użyte rozdania  z „pajączek
• poprzez uczestnictwo w zawodach zawodnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne
wykorzystywanie wizerunku przez Organizatora do celów szeroko rozumianej
promocji brydża sportowego.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych zawodników (RODO). Fundacja Taurus zarządzana danymi osobowymi zawodników zgodnie z dokumentem Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego (LINK do dokumentu) . Może dodatkowo udostępniać dane do niniejszego Związku.  Każdy zawodnik rejestrując się do turnieju wyraża zgodę na mniejsze regulacje.


Międzynarodowe Prawo Brydżowe 2017 | Decyzje PZBS dotyczące MPB 2017 | Polityka Systemowa | Zasady Alterowania |