Regulamin Turniejów O.R.B.

image_pdfimage_print

W turniejach organizowanych i sędziowanych przeze mnie, czy jako osobę prywatną, czy Fundację Taurus obowiązują następujące przepisy:

• W turniejach obowiązują wszystkie regulacje PZBS
-z wyjątkiem dopuszczenia do zawodów wszystkich systemów – warunkiem jest posiadanie karty konwencyjnej
-nie wymaga się (zaleca) kart konwencyjnych przy stosowania specjalnych ustaleń partnerów, jednakże przed grą muszą zostać one ujawnione
• W turniejach szczególną uwagę zwraca się na przestrzeganie zasad dyscyplinarnych i gry fair play, organizator zastrzega sobie prawo nie dopuszczenia do turnieju osób naruszających niniejsze uregulowania lub potencjalnie mogących je naruszać
• okres reklamacyjny skrócony jest do 10 minut po rozegraniu ostatniego rozdania
• w turniejach obowiązuje wpisowe, naliczane są pkle, mogą być wręczone nagrody w firmie pieniężnej lub rzeczowej
• w turniejach może być użyty „pajączek
• procedura odwoławcza od decyzji sędziowski – odwołanie pisemne, 100 zł kaucja, case poddany dyskusji na Wielkopolskiej Liście Sędziowskiej


Międzynarodowe Prawo Brydżowe 2017 | Decyzje PZBS dotyczące MPB 2017 | Polityka Systemowa | Zasady Alterowania |

Be Sociable, Share!