1. Szanuję Twoją prywatność użytkowniku i nie udostępniam nikomu Twoich danych.

2. Jako Użytkownik masz prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z naszej bazy użytkowników, która tworzona jest podczas rejestracji do autoryzacji.

3. Jak Zarządzający platformą rodziewicz-bielewicz.info zobowiązuję się do podjęcia wszelkich technicznie możliwych i uzasadnionych kroków w celu ochrony danych Twoich użytkownika przed dostępem i ingerencją osób trzecich, jak również przed ich nieuprawnionym użyciem.

4. Używam plików cookie (ciasteczek) do przechowywania informacji dotyczących ustawień osobistych. Możliwe jest dezaktywowanie lub całkowite wyłączenie plików cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej lub poprzez wybranie odpowiedniej opcji. Wyłączenie plików cookie może jednak spowodować niemożliwość pełnego wykorzystania opcji platformy (problemy z logowaniem i wykonywaniem testu oraz sprawdzaniem wyniku testu).

Dodaj komentarz