Piotr Ci serdecznie gratulujemy!

Oto list jaki Fundacja Taurus otrzymała od naszego sławnego rodaka, Poznaniaka, któremu serdecznie gratulujemy.

Warszawa, 5 maj 2014 roku

Drodzy Przyjaciele,
Szanowni Państwo,
Przed dwoma dniami, w dniu 2‐go maja, spotkały mnie ogromny zaszczyt i wielka przyjemność, gdy Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, Pan Bronisław Komorowski, odznaczył mnie Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski ‐ Polonia Restituta. Oczywiście jestem z tego bardzo dumny i zadowolony, ale nie tym chcę Was zaprzątać: to odznaczenie jest wynikiem czterdziesto‐letniego zaangażowania w sprawy Polski, Polonii i Polski‐Polonii. To działalność, która jest nieoddzielną częścią mojego życia, moją potrzebą wypełniania pewnej misji, moją pasją życiową. Ale to właśnie dzięki Wam, Waszemu wsparciu, Waszej przyjaźni, Waszej wyrozumiałości, Waszej radzie i pomocy mogłem realizować te swoje nieraz szaleńcze przedsięwzięcia.

Największy wkład poświęceń wniosła do tego odznaczenia moja najbliższa rodzina: moja żona Anita i nasze dzieci, Sylvana, Michał i Julian, gdy podczas setek moich podróży do Polski, setek, a może już tysięcy zebrań, spotkań, konferencji telefonicznych i sympozjów czas wolny od pracy zawodowej, który mógł przynależeć im, poświęcany był sprawom związanym z Polską. A zatem oni są największym współudziałowcem w odebranym przeze mnie odznaczeniu.

Każda Osoba, Drodzy Przyjaciele i Szanowni Państwo, która otrzymała ten list, jest na mojej liście wdzięczności za współpracę i wsparcie w tych moich wysiłkach, które tak wysoko zostały ocenione. Zapewniam Was, że nikt nie otrzymał tego listu bez mojego osobistego wyboru, bez mojej głębokiej wdzięczności. Żałuję, że do tak wielu osób, które chciałbym do tej listy dołączyć, mogę wysłać moje podziękowanie już tylko przez pamięć o nich, westchnienie i modlitwę za ich duszę i jestem bardzo szczęśliwy, że mogę go przesłać do Was. Proszę, czujcie się współwłaścicielem zaszczytu, którego dostąpiłem.

Dziękuję

Piotr D. Moncarz | Ph.D., P.E., SCPM

Stanford University | Consulting Professor
US‐Polish Trade Council | Chairman
Exponent® | Principal Engineer
+1 650.208.8249
moncarz@stanford.edu

Dodaj komentarz