Profil
Jestem skutecznym menedżerem i organizatorem. Zrealizowałem szereg projektów, w tym projektów własnych związanych z inwestycjami i ryzykiem. Specjalista i ekspert w obszarze sprzedaży i zakupów, zarządzałem zarówno małymi jak i dużymi zespołami. Pracowałem zarówno w Polsce jak i Francji, czy Ukrainie. Jako właściciel i Prezes budowałem markę Catman Polska. Ufundowałem Fundację Taurus wspierającą przedsiębiorczość i klastring. Zaznałem także smak porażek, czy likwidacji, sprzedaży nierentownych projektów. W działaniach jestem ukierunkowany na realizację celów. Cenię własność i transparentność. W ostatnich latach uczestniczyłem w wielu projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Dobrze rozumiem i nam rynki francuskojęzyczne i rosyjskojęzyczne. Uczestniczyłem w projekcie związanym ze stworzeniem Biura Obsługi Inwestora w Koninie.

Doświadczenie zawodowe

Od roku 2020 powróciłem do sedna moich doświadczeń – branży FMCG… . Współtworzyłem jako Prezes Zarządu Polską Grupę Detalistów.

W latach 2014-2019 wspierałem swoim doświadczeniem polskie firmy rodzinne w różnych branżach, w tym a auto-moto, odzieżowa, meblarska. w W roku 2013 w ramach udziału Fundacji Taurus w Klastrze Green Innovation Finance and Technology, byłem zaangażowany w prace nad wsparciem sprzedaży dla firm Klastra działających w obszar energii odnawialnych i ochrony środowiska.
Ostanie kilkanaście lat pracy spędziłem jako konsultant, trener, menedżer projektu, inwestor. Współwłaściciel: Catman Polska sp. z o.o., własna działalność. Kilkakrotnie byłem Prezesem Zarządu, Prokurentem, Kierownikiem Projektu, zasiadałem w Radach Spółek. Związany z różnymi branżami w tym: FMCG, budowlaną, IT, farmaceutyczną, paliwową. Opublikowałem kilkadziesiąt artykułów i publikacji w prasie branżowej, wielokrotnie występowałem jako prelegent seminariach i konferencjach, uczestniczę w pracach Komisji Sędziowskiej PNSA, jestem autorem książki „Kupiecka Mapa Drogowa”.
Pierwsze doświadczenia zawodowe, to 7 lat doświadczeń pracy w sieciach handlowych. Elektromis SA – udział w pierwszej fazie budowy sieci handlowej Biedronka, Grupa Carrefour – prace we Francji, dalej realizacja projektu wprowadzenia na rynek polski supermarketów pod obecnym szyldem Carrefour Expres, Kupiec w sieci Intermarche, kontrakt z siecią handlową Pakko na Ukrainie. Ale także roczne doświadczenia w pracy Kay Account’a w sprzedaży produktów FMCG (marka Tabasco).
W chwili obecnej pracuję zawodowo (eksport) i w projektach związanych z brydżem sportowym.

Publikacje
– Książka „Kupiecka Mapa Drogowa” – autor
– Artykuły w Hurt i Detal, Handel, Fresh & Cool Market, Poradnik Handlowca, Harvard Business Revu
– Udział w wielu konferencjach branżowych

Umiejętności i kompetencje
Zarządzanie projektem, działem, spółką. Planowanie, budżetowanie, kontroling. Swoboda poruszania się w aspektach budowanie strategii konkurowania, zarządzania zmianą. Zbudowanie od podstaw, lub reorganizacja działu sprzedaży, rozumienie i stosowanie w praktyce nowoczesnych technologii w biznesie. Determinacja w realizacji celów. Ukierunkowanie na realizację targetów sprzedażowych i rozwojowych. Analiza trendów rynkowych, zarządzanie rynkiem i kategoriami produktów.

Doświadczenie zawodowe

2021 – 2022 – Polska Grupa Detalistów – Prezes Zarządu, klaster polskich sieci handlowych
2019 – 2020 – BabyOno – menedżer ds. eksportu,
2017 – 2018 – Rodon sp. z o.o. sp.k. – system motywacyjny,
2015 – 2017 – Fabryka Mebli SPIN Roman Łaźny i Jerzy Łaźny Sp. J. – rynki francuskojęzyczne,
2013 – 2014 – Fundacja Inicjatyw Menedżerskich – Specjalista ds. Obsługi Inwestora,
2005 – 2013 – Catman Polska sp. z o.o. – współwłaściciel, szkolenia handlowe, coaching, merchandising,
2002 – 2005 – Axe Consulting – własna działalność, doradztwo-szkolenia w obszarze FMCG,
2001-2002 – SCA PR sp. z o.o. – kupiec w centrali zakupów Intermarche,
1997- 2001 – Carrefour Polska sp. z o.o. – Instruktor i dalej Kierownik Marketu,
1996-1997 – Elektromis S.A. – specjalista ds. szkoleń.

Większe projekty FMCG
– Akademia Merchandisingu Grupy Maspex – dwa lata
– Budowa Hipermarketu Tam-Tam i sieci supermarketów Pakko – Ukraina – dwa lata
– Doradca Handlowy – Unilever pięcioletni projekt dla działu sprzedaży
– Budowa działu zakupów Sieci Twój Market – rok
– Standardy Category Managementu w sieci Obi – rok

Wykształcenie
– Wielkopolska Szkoła Biznesu – Kurs dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych
– AE Poznań i Université Rennes I (1996-19987) Polsko-francuskie „Studia w zakresie Zarządzania”
– Université Rennes II (Francja 1994-1995) Geografia, Społeczeństwo, Środowisko, Zagospodarowanie Przestrzenne, Dyplom DEA (Studia doktoranckie finansowane ze stypendium rządu francuskiego.
– Uniwersytet im. A. Mickiewicza (1987-1993), Geografia

Języki obce
Francuski – biegle w mowie i piśmie
Rosyjski – dobra znajomość
Ukraiński – dobra znajomość
Angielski – podstawowa

IT i nowoczesne technologie
Znajomość różnych systemów do zarządzania asortymentem
Doświadczenia w różnych systemach typu Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa
Zarządzanie spółką IT Gitcom sp. z o.o.
Cztery projekty typu start-up Działanie 8.1 PO IG
Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

Umiejętności miękkie
Długoletnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów, szkoleń, gier dla kupców i handlowców
Coching indywidualny zakupy/sprzedaż

Działalność samorządowa
Od 2003 roku, aktywne uczestnictwo w pracach samorządowych w Poznaniu

Informacje na Wikipedii

Olgierd Rodziewicz-Bielewicz  –  WIKIPEDIA

Historia nazwiska i rodu

Podmioty ze mną powiązane:

– Fundacja Taurus – jestem fundatorem i Przewodniczącym Rady Fundacji

Dodaj komentarz