Główne założenia:

 • 2♠ zawsze z fitem
 • Odpowiedź 2♦ pyta o siłę Drury
 • odejście na swój kolor najsłabsze
 • stosujemy zarówno po otwarciu III i IV ręcznym, jak i wejściu starszym kolorem

Inne odzywki – komplementarne:

 • 2♦ fit czterokartowy bez krótkości jeśli pasowaliśmy
 • 2♦ (lub 2♥ po  otwarciu kierami), gdy nie pasowaliśmy, to silna ręka bez fitu w kolorze partnera
 • 2♠  po otwarciu partnera, czy wejściu partnera kierami = krótkość i fit 4+
 • 2BA po otwarciu partnera, czy wejściu partnera kierami = kolor + fit (piki i fit)
 • 2BA, jak wyżej po otwarciu, czy wejściu pikami

Inne założenia licytacji po psie partnera:

 • Inwit 2BA z fitem wymaga fitu 4+
 • z fitem trzykartowym nie przekraczamy wysokości koloru partnera
 • gdy to możliwe i mamy kolor przeciwnika na wysokości trzech, to mixed raise
 • licytacje z przeskokiem, to kolor + fit
 • na wysokości czterech, też kolor i fit duży układ