Archiwum kategorii: Varia

image_pdfimage_print

Godzilla SMOKA (Gazzilli)

pas  – 1♠
1BA – ?

To sekwencja, gdzie bez gazzilli mielibyśmy problem w ręką 5 pików 4 kiery i 15-17 (rebid 3♥, to 5-5).

 • 2 ♠ = a/ 15-17, b/ słabe z treflami  > dalej 2♦  = góra| 2♥ = 4 kiery słabe | 2♠ = słabe | 2BA = 5-5 młodsze słabe
 • 2♦ = słabe
 • 2♥ = słabe
 • 2♠=bardzo słabe
 • 2BA = inwit, dobry kolor pikowy
 • 3♠ = bardzo silny inwit
 • 3♥ = 5-5 miltonaż

TURBO

Turbo, to konwencja pokazująca ilość asów (z pięciu wartości).

 • nieparzysta ilość asów = cue-bid
 • parzysta ilość asów = 4BA/5BA

My gramy tak. Gdy przekroczone jest 4BA i nie było pytania o asy (wtedy 5BA TURBO). Po otwarciu 2♣ słaba ręka nie pyta o asy (=turbo), gdy słabe ręce: po pasie, zrównoważony 11-14, negatywna odpowiedź po otwarciu w starszy (powtórzenie tego koloru).

Do dyskusji. Czy nie grać w licytacji dwustronnej (gdy przeciwnik interweniował kolorem)

OSW SMOKA

Po pytaniu o asy i damę atu (lub jego pominięciu) następne pytania to OSW.

Pierwsze pytanie, jest o najdłuższy kolor.

UWAGA z dwu najdłuższych – najniższy. Liczy się długość znana obu graczom. Przy nieznanych kolorach o najmłodszy.

Odpowiedzi:

 • I szczebel = brak
 • II szczebel = dama
 • III szczebel = król
 • IV szczebel = król z damą

następna wolna odzywka, to „last train”, czegoś jeszcze brakuje i wyraża zainteresowanie następnym (ale nie pominiętym) kolorem

POPIS – FIT

W systemie po 1♣ dysponujemy także releyem typu odwrotka i zadajemy go w sytuacjach, gdy lepiej zająć kolor do gry.  Niestety po 1♦ mamy mniej opcji i bywa, że musimy wybrać między ukryciem fitu w kolorze partnera i licytacją 1BA (potem możemy go ujawnić, ale musimy to robić jednoznacznie, na przykład licytacja z przeskokiem), a odzywką inwitującą na wysokości trzech.  Zaletą wybrania 1BA jest opcja niskiej gry w BA i łatwości wzięcia siedmiu lew.

1♦ – 1♥ (piki)
?

 • 3♥  = siłowy inwit do 4 pik, może być 4-4 tylko gdy 16-17 i dobra ręka do gry przez partnera *
 • 3♠ = taktyczne 5+ 4
 • 3NT = 17+ a/ z krótkością, b/ bez krótkości  **

* dalej 3NT pyta  >  4♣ = krótkość, 4♦ = 5422, 4♥ = krótkość, 4♠ = 4432

** dalej 4♣ pyta >  4♦ = krótkość trefl, 4♥ = krótkość, 4♠ = 4432  lub 5422

1♣ – 1♥ (piki)
?

 • 3♥  = siłowy inwit do 4 pik, może być 4-4 tylko gdy 16-17 i dobra ręka do gry przez partnera *
 • 3♠ = taktyczne 5+ 4
 • 3NT = 17+ a/ z krótkością, b/ bez krótkości  **

* dalej 3NT pyta  >  4♣ =, 5422 4♦ =krótkość, 4♥ = krótkość, 4♠ = 4432

** dalej 4♣ pyta >  4♦ = krótkość, 4♥ = krótkość, 4♠ = 5422

 

1♣ – 1♦ (kiery)
?

 • 3♦ = siłowy inwit do 4 pik, może być 4-4 tylko gdy 16-17 i dobra ręka do gry przez partnera *
 • 3♥ = taktyczne 5+ 4
 • 3♠ = 17+ a/ z krótkością, b/ bez krótkości  **

* dalej ♠ pyta  >  3NT = krótkość pik, 4♣ =, 5422 4♦ =krótkość, 4♥ = 4432

** dalej 3NT pyta >  4♣  = 5422, 4♦ = krótkość, 4♥ = 5422

1♦ – 1♠ (kiery)
?

 • 3♥  = inwit (nie ma miejsca na taktyczne), także 16-17 4432 (gdy to lepsza opcja niż 1BA)
 • 3♠ = 17+ a/ z krótkością, b/ bez krótkości *
 • 1/2NT = może zawierać fit kier, ale ręka BA > dalej w sposób jasny pokazujemy ten fit

* dalej 3NT pyta >  4♣  = krótkość, 4♦ = krótkość pik, 4♥ = 5422, 4432

Obrona po słabym BA

 • ktr = siłowa (15, ładne 14+) *
 • 2♣ = stare
 • 2♦/♥ = transfery
 • 2♠ = trefle
 • 3♣ = kara
 • 2BA = młodsze
 • 3♦/♥ = 6+ transfer, dobry kolor
 • 3♠ = dobry siedmiokart młodszy

* po kontrze:

 • PAS = siłowy
 • 2♣ = negat ratunkowy = nie chce pasować, nie mam 5+ **
 • 2♦/♥/♠ =  do gry, nie chcę pasować
 • 2BA = ofensywna karta 5-5 = pokarz pierwszy fit
 • 3♣/♦/♥/♠ = 6+ inwit przez długość koloru
 • 3BA = do gry na kolorze młodszym (=niech wistują)

Gdy przeciwnik odejdzie słabo w kolor. Nasze kontry włoskie (wywoławcze).  Gdy przeciwnik zastosuje transfer. Kontra wskazuje kolor transferu (na wprost). PAS i kontra, wywoławcza.

** po kontrze i ratunkowym 2♣ zapewne najlepszym rozwiązaniem wydaje się przyjąć, że:

 • PAS = trefle gramy
 • 2♦ = SZTUCZNY FORSING DO DOGRANEJ
 • 2♥/♠ =  kolor 4+
 • 2BA = brak koloru
 • 3♣/♦/ = 5+
 • 3BA = do gry nie wynoś

na koniec zapewne warto omówić sytuacje, gdy przeciwnik na przykład rekontruje….

VIRUS

Otwarcia:

PAS – 13+
1K – 0-7 PH

strefa 8-12 PH

1T – fity w starszych 3+3+
1C/P – 0-2 lub 6+ licytowane
1BA – 5 kierów 4+ trefle, 5 pików 4+ kara lub 0544
2T – 5 kierów 4+ kara, 5 pików 4+ trefle lub 5044
2K – dobry kolor pięcokoratowy
2C – 5-4 młodsze lub 6 kierów
2S – 5-5 młodsze lub 6 pików
2BA – destrukcyjny blok na 7+ młodszym lub konstruktywny na starszym
3T/S – odwrotnie do 2BA
3BA – niestatystyczny blok na młodym (jak otwarcie 4T/K)
4T/K – dobry plok na starszym

Odpowiedzi po PAS (7-11)

1T – równy, młodsz szótka lub dowolny GF
1C – dowolne 4441 lub 5-4 przedzielone
1P – 5-4 czarne lub czerwone
1BA – 5-4 starsze
2T/K – 6+ kiery/piki
2C/P – trójka licytowana i 5-4 młodsze
2BA – 5-5 młodsze słabe
3T – 5-5 młodsze dobra karta
3K/C – 7+ transfer
3S – pełny młodszy

Brydżowe projekty 2021

W 2021 roku zamierzam zrealizować z pomocą Fundacji Taurus, naszego sponsora sieci Twój Market, wsparciem kolegów z drużyny Unii Leszno kilka projektów:

 • Rozgrywki kadrowo-rozwojowe.  To projekt Fundacji dla graczy, którzy zamierzają rozwijać swoje umiejętności brydżowe, uczestniczyć w  różnych szczeblach eliminacji kadrowych, doskonalić umiejętność gry meczowej. 
 • Cykle biesiad brydżowych „Grand Prix – Twój Market 2021” – turnieje rozegramy w różnych lokalizacjach między  Gnieznem, Wrześnią, Koninem. Turnieje w piątki o 18, z poczęstunkiem i nagrodami rzeczowymi. Niemniej tu musimy poczekać na wygaszenie pandemii.
 • Organizować turnieje dobroczynne

Zainteresowanych zapraszam do kontaktu ze mną.

Treningi kadrowe w postaci turniejów na impy, meczy, wraz z warsztatami – piątki.

 • wpierw muszą być zgłoszeni chętnie (pary konkretnie)
 • dalej szukamy wspólnej daty na pierwszy trening

Turbo Lambda by Smok

OTWARCIA
ODPOWIEDZI PO PASIE (13+)
SEKWENCJA PODSTAWOWA
Interwencja po SILNYM PASIE
OTWARCIA

 • PAS = 13+ dowolny
 • 1♦  = 0-7 dowolny
 • 1BA = 9-12 równy
 • 1♥ = 5+4+ przedzielone
 • 1♠ = 5+4+ czarne lub czerwone
 • 1♣ = 5+4+ starsze lub młodsze
 • 2♣/♦/♥/♠ = 6+
 • 8-12 PH
 • 2BA = konstruktywny blok na staszym/destruktywny na młodszym
 • 3♣/♦/♥/♠ = „odwrotnie”
 • 3BA = dziwna karta na młodszym
 • 4♣/♦ = transfery
 • 4♥/♠ = destruktywny blok
 •  

ODPOWIEDZI PO PASIE (13+)

 • 1♣ = wieloznaczne
  • a/ 12+ dowolny
  • b/ 7-11 równy
  • c/ 7-11 6+ młodsze
 • 1♦  = 0-7 dowolny
 • 1♥ = 5+4+ przedzielone
 • 1♠ = 5+4+ czarne lub czerwone
 • 1BA =  5+4+ starsze
 • 2♣/♦ = 6+ starsze transfer
 • 2♥/♠ = trójka i 5-4 młodsze
 • 7-11 PH
 • 2BA = 5-5 młodsze
 • 3♣ = 5-5 młodsze 9-11
 • 3♦/♥ = 7+ starsze
 • 3♠  = pełny młodszy

SEKWENCJA PODSTAWOWA

PAS – 1♣ – ?

 • 1♦ =wieloznaczne
  • 13-17 równy
  • 13-17 młodszy
  • 18+ dowolny
 • 1♥… = jak odpowiedzi w sile 13-17

PAS – 1♣ – 1♦ – ?

 • 1♥ = 12+ dowolny
 • 1♠ = równy, ręka zła do BA
 • 1BA = ręka dobra do BA
 • 2♣/♦= 6+

PAS – 1♣ – 1♦ – 1♥ – ?

 • 1♠ = 18+ dowolny
 • 1BA = 13-17
 • 2♣/♦ = 6+ 13-17
 •  

Interwencja po SILNYM PASIE

Tak samo jak w naturalnej licytacji po otwarciu przeciwnika!!!

case: PAS – 1♥ (interwencja) – ?

 • ktr = wywoławcza lub objasniająca
 • 1♠ = 5+ nieforsuje
 • 1BA = 5-4
 • 2♣/♦ = 5+ nieforsujące
 • 2♥  = 5-5
 • 2BA = 5-5 młodsze
 • skok długi kolor

kontra wywoławcza, to 6+ PH krótkość

kontra objaśniająca, to 12+ PH